Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022-2023
Nhằm tổng kết đánh giá các hoat động của nhà trường và công đoàn năm học 2021_2022. Cũng như đề ra phương hướng hoạt động năm học mới 2022_2023. Ngày 1.10.2022 trường MN Hoa Sen tổ chức hội nghị viên chức -  Người lao động thành công và tốt đẹp. Trong hội nghị, Công đoàn nhà trường còn tổ chức khen thưởng cho 24 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động năm học qua nhằm động viên khuyến khích tinh thần cho tập thể CB_GV_NV Của nhà trường. Chúc tập thể nhà trường luôn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới!

Trường Mầm non Hoa Sen

Địa chỉ :  Ấp 2, Xã Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước

Số điện thoại :

Email :

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị